This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Om oss

Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Vi etablerer treningssentre på kreftsykehus i Norge (Pusterom). Vi støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft og vi utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Stiftelsen jobber også internasjonalt, i USA og Etiopia.

This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).