Blinkfestivalen med sponsorer har satt seg som mål å samle inn kr. 1 000 000,- til PUSTEROM på Universitetssykehuset i Stavanger. PUSTEROMMET skal gi trengings- og aktivitetsmuligheter for kreftsyke pasienter. Vi utfordrer alle til å bli med på vår innsamlingsaksjon, enten ved å støtte vår egen eller en av våre sponsorers innsamlinger eller ved å opprette din egen innsamling. Dette skal vi klare sammen!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close